Poradenství v oblasti odpadového hospodářství

Example pic

Poskytujeme poradenství v oblasti odpadového hospodářství. Základní povinností pro právnické nebo podnikající fyzické osoby, které nakládají s odpady, je mít odpady v souladu s platnou legislativou. Povinnosti jsou nám dány zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami a nařízeními.V rámci zajištění komplexních služeb v odpadovém hospodářství Vám nabízíme:


 • Vedení průběžné evidence odpadů v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 a 11 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a § 21 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Zpracování každoročních hlášení o produkci a nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v elektronické podobě a v datovém standardu MŽP pro systém ISPOP.
 • Správné nastavení a vedení evidence odpadů.
 • Zpracování statistického výkazu "ODPADY" pro Český statistický úřad zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
 • Nastavení evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů (ELPNO) v návaznosti na příslušný ORP.
 • Zpracování základního popisu odpadu.
 • Zpracování žádostí o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
 • Evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu.
 • Označování shromažďovacích míst nebezpečných odpadů.
 • Registrace subjektu do systému ISPOP.

 • Změny v ohlašovacích povinnostech za rok 2011.

  Od roku 2011 se povinnost hlásit prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností rozšířila o další skupinu ohlašovatelů dle §14 odst. 2, §16 odst. 2, a §18 odst. 2 zákona č. 25/2008 Sb.. Pro všechny ohlašovatele dotčených evidencí je od roku 2012 povinné ohlašování prostřednictvím ISPOP.

  Example pic Example pic Example pic

  Nabídka :